Megfogyva bár, de törve nem
(Vörösmarty Mihály: Szózat)


Olyan faluban lakik vagy ismer, melyet itt, a Székelyföldön, a tömbben is a szórványosodás veszélye fenyeget? Ahol a népesség elöregedett, a fiatalok -- ha évente néhány felcseperedik --, nem találják helyüket, bezárták vagy bármikor bezárhatják az iskolát, nincs helyben lakó lelkész, a földek parlagon, évről évre csökken az állatállomány... Ahol sorra omolnak össze a népi építészet remekei... S ahol a helybeliekből nem telik utánpótlás a megmaradáshoz, a szülőföld megtartásához, az elvándoroltak nem térnek vissza, beköltöző fiatal család igen kevés, vagy nincs is?

Esetleg a tömbházbeli kalitka szorítja, és egy élhetőbb környezetbe költözne? Szakítva a városi élet „kényelmével”, a természet közelségét, nyugalmát kínáló faluban keresi otthonát? Netán egy aprófalu fellendítésén dolgozik ön is?

Igen összetett, megmaradásunkat meghatározó kérdések, melyekkel eddig nem foglalkozott kellő mértékben a társadalom, holott egyéni és civil kezdeményezések próbálták rá irányítani a figyelmet. Ilyen kezdeményezésként indítottuk útjára az Élhető kis falvakért mozgalmat egy alig hetven lakosú, udvarhelyszéki faluból. A Háromszéki Közösségi Alapítvány támogatásával készült honlap teret biztosít e települések értékeinek felmutatására, és fórumot kínál a kiútkereséshez is.

A mozgalomhoz csatlakozhat bárki, akit ezek a kérdések foglalkoztatnak, beleértve a kistelepüléseken működő civil szervezeteket, a csatlakozás menüpont alatti nyilatkozat kitöltésével. Várjuk a falujuk történetének, értékeinek, jelenlegi helyzetének rövid bemutatását is a lekérhető adatlap alapján, fotókkal kiegészítve.

Jelszavunk: Ha a kis falvak megmaradnak, a nagyok is reménykedhetnek!

Égéért Egyesület

Kis falvak

Népesség:
2002-ben: össz--román--magyar;
2011-ben az összlakosság

Száz lakos alatt

Kovászna Megye

Kispatak (Valea Mica) – 21; 29–0–29

<- Bővebben Kispatakról

Uzonkafürdő (Ozunca Bai) – 58; 56–0–56; 1966: 175 magyar

<- Bővebben Uzonkafürdőről

Lisznyópatak (Lisnau Vale) – 72; 87–40–46

<- Bővebben LisznyópatakrólHargita megye

Hosszúaszó (Hosasau) – 1–0--1; Csíkmindszent része, 1977: 34

<- Bővebben Hosszúaszóról

Gyürke (Ghiurche) – 3; 6–0--6

Kisbükk (Fagetel) -- 4--0--4

<- Bővebben Kisbükkről

Csobányos (Ciobanis) – 5; 17–6--11

<- Bővebben Csobányosról

Desághátja (Desag) – 7; 27--0--27

<- Bővebben Désághátjáról

Kovácspéter (Covacipeter) – 8–0--8

<- Bővebben Kovácspéterről

Úzvölgy (Valea Ozunului) – 8–0--8; 1966: 127--9--118

<- Bővebben Úzvölgyről

Várpatak (Vargatac) – 8--0--8

<- Bővebben Várpatakról

Visszafolyó (Visafolio) – 10–1–9

<- Bővebben Visszafolyóról

Szenéte (Senetea) – 11; 9–0–9; 1966: 47

<- Bővebben Szenétéről

Abránfalva (Obranesti) – 12; 6–0–6; 1941: 141; 1977: 51

<- Bővebben Abránfalváról

Cserhágó (Cirhagau) -- 13--13--0

<- Bővebben Cserhágóról

Bucsin (Bucin) – 15; 4–0–4; 1966: 231–3–228, 1992:10–2--8

<- Bővebben Bucsinról

Szencsed (Sancel) – 18; 15–0–15; 1966: 152

<- Bővebben Szencsedről

Kárpitus (Carpitus) – 19–1–18

<- Bővebben Kárpitusról

Újlak (Uilac) – 20; 27–25--2

<- Bővebben Újlakról

Nagykede (Chedia Mare) – 21; 25--1--24

<- Bővebben Nagykedéről

Kalonda (Calonda) – 25; 34–0--34

<- Bővebben Kalondáról

Homoródszentlászló (Vasileni) – 33; 37–0–37; 1920: 216

<- Bővebben Homoródszentlászlóról

Firtosiláz (Laz-Firtanus) – 39; 49–0–49

<- Bővebben Firtosilázról

Küküllőmező (Poiana Tarnavei) – 39; 44–0–44; 1966: 125; 1977: 65

<- Bővebben Küküllőmezőről

Sándortelke (Alexandrita) – 41; 54–0--54

<- Bővebben Sándortelkéről

Kirulyfürdő (Baile Chirui) – 44; 69--0--69

<- Bővebben Kirulyfürdőről

Kismedesér (Medisoru Mic) – 46; 52–0--52

<- Bővebben Kismedesérről

Jásfalva (Iasu) – 48; 56--3--53

<- Bővebben Jásfalváról

Solymosiláz (Laz-Soimus) – 48; 43–0–43

<- Bővebben Solymosilázról

Székelyszentmiklós (Nicoleni) – 51; 69--0--69

<- Bővebben Székelyszentmiklósról

Homoródremete (Calugareni) – 53; 69–0–69; 1941: 324 m

<- Bővebben Homoródremetéről

Kiskede (Chedia Mica) – 57; 73--2--71

<- Bővebben Kiskedéről

Zsögödfürdő (Jigodiu-Bai) – 57–4–53

<- Bővebben Zsögödfürdőről

Kotormány (Cotormani) – 58; 65–0–65

<- Bővebben Kotormányról

Gyergyólibántelep (Liban) – 59; 66--0--66

Homoródfürdő (Baile Homorod) – 69–5--64

Üknyéd (Valea Rotunda) – 71; 88–0–88

Ége (Ighiu) – 73; 76--0--76

<- Bővebben Égéről

Kecsetkisfalud (Satu Mic) – 76; 86–0--86

Kiskadács (Cadaciu Mic) – 84; 70–0--70

Eszenyő (Sineu) – 86; 62--1--61

Tolésén (Toleseni) – 89; 93–76--16

Lókod (Locodeni) – 91; 81–2–79; 1910: 239

Tordátfalva (Turdeni) – 93; 115--0--114

Gyilkosvölgyitelep (Lacu Rosu) – 97–62–35Maros megye

Lóc (Lotu) – 6–0--6; 1956: 25

Györgyed (Giurgis) – 19–8–11; 1956: 99 össz

Tófalva (Tofalau) – 20–5--15

Vajdakuta (Vaidacuta) -- 30--21--9

Magyarherepe (Herepea) – 34–32–2

Mirigalja (Mirigioaia) – 34–34--0

Balogéja (Bologaia) -- 37--37--0

Marosszentjakab (Saniacob) – 38–30–8

Bözödújfalu (Bezidu Nou) – 39–0–11--28 roma

Titiána (Titiana) -- 39--33--6

Sárpatak (Sapatoc) – 43–14–29

Cséje (Ceie) – 47–0--46

Dobratanya (Dobra) – 48–29--19

Mezőszélen (Tau) – 50–28–1--21 roma

Kardos (Cordos) – 54–44–10

Nagyszederjes (Mura Mare) – 54–47–1

Urice (Uricea) -- 57--57--0

Kisszederjes (Mura Mica) -- 60--46--14

Kisadorján (Adrianu Mic) – 61–1--58

Vece (Veta) -- 65--65--0

Unoka (Onuca) – 71–16–55

Kendeffytanya (Bujor) – 72–51–2--19 roma

Lárga (Larga) – 72–44–28

Kincstárbirtok (Fanete) – 73–59–1--13 roma

Borza (Barza) -- 76--75--0

Erdőalja (Sub Padure) – 78–60--8

Ársica (Arsita) -- 79--78--1

Csorgó (Ciurgau) – 90–20–52

Borziatelep (Borzia) -- 91--91--0

Székelybő (Beu) – 93–1–92

Nyárádszentsimon (Sansimion) – 94–0--94

Andrenyásztelep (Andreneasa) -- 95--93--2

Pipe (Pipea) – 99–5--78

100–200 lakos között

Kovászna Megye

Sepsimagyarós (Magherus) – 114; 111–1--110

Szacsva (Saciova) – 133; 132–1–131

Zalánpatak (Valea Zalanului) – 139; 149–3--146

<- Bővebben Zalánpatakról

Vesszőstelep (Lunca Ozunului) – 145; 189–179–10

Székelypetőfalva (Peteni) – 149; 168–4–164Hargita megye

Sikaszómezeje (Sicasau) – 111; 132--1--131

Bükklok (Fagetel) – 114; 130–64--66

Mátisfalva (Matiseni) – 121; 128--0--128

Árvátfalva (Arvateni) – 125; 107–1–106

Csehétfalva (Cehetel) – 126; 146--0--146

Sükő (Cireseni) – 127; 137–0–137

Csaracsó (Ciaraciu) – 135; 144--3--141

Magyarandrásfalva (Andreieni) – 135; 147--0--147

Recsenyéd (Rares) – 136; 164--0--164

Székelyfancsal (Fancel) – 136; 146–1–145

Békástelep (Becas) – 137; 146–0--146

Székelyandrásfalva (Sacel) – 137; 144–89–4--51 roma

Gyepes (Ghipes) – 138; 156–2–154; 1941: 547

Bencéd (Bentid) – 141; 153–0--153

Medesér (Medisoru Mare) – 144; 147--0--147

<- Bővebben Medesérről

Kénos (Chinosu) – 146; 140–0--140

Hágótő (Hagota) – 147; 170--39--130

Szentkeresztbánya (Minele Lueta) – 149–1–148

Székelyszenttamás (Tamasu) – 150; 129–1–128

Kadács (Cadaciu Mare) – 151; 150--1--149

Székelymagyaros (Alunis) – 151; 143--0--143

Énlaka (Inlaceni) – 152; 187–0--187

Farkaspalló (Puntea Lupului) – 152; 162–4–158

Miklósfalva (Nicolesti) – 164; 173--0--173

<- Bővebben Miklósfalváról

Güdüctelep (Ghidut) – 170; 172–1–171

Récefalva (Recea) – 170; 155--134--21

Firtosváralja (Firtusu) – 173; 182--4--176

Csiba (Ciba) – 179–3–176

Telekfalva (Teleac) – 184; 199–0--199

Homoródszentpéter (Petreni) – 190; 195--0--195

Bágy (Badeni) – 198; 214–0--214Maros megye

Ökröstó (Deleni) – 101–101--0

Morocháza (Morut) – 106–44--62

Kislekence (Lechincioara) -- 109--106--3

Volkány (Vulcan) – 109–61–16

Kendő (Candu) -- 111--0--105

Székelybós (Bozeni) -- 119--4--115

<- Bővebben Székelybósról

Ehed (Ihod) -- 121--2--119

Székelycsóka (Corbesti) – 122–3–119

Urszajatelep (Ursoaia) -- 123--23--100

Bugusalja-Felsőforduló (Merisoru) -- 124--10--114

Lárgatelep (Larga) – 125–122--3

Szalárdtelep (Salard) – 125–120--5

Kissályi (Saulita) -- 132--115--0

Száltelek (Tiptelnic) – 137–75–18

Kásvaivölgy (Fundoaia) – 138–138--0

Bikás (Bicasu) -- 140--140--0

Kisillye (Ilioara) -- 140--5--134

Kóród (Coroi) – 143–120--7

Seprőd (Drojdii) -- 143--19--124

Istentó (Istan-Tau) – 144–134–9

Küküllőmagyarós (Magherus) -- 148--126--19

Feketelak (Negrenii de Campie) – 150–21–129

Keresztpatak (Parau Crucii) -- 151--133--18

Csula (Ciulea) -- 154--148--6

Drekulyatelep (Draculea Bandului) – 156–124–32

Székelyszállás (Salasuri) -- 157--1--139

Fekete (Pusta) -- 158--157--1

Marosorbó (Oarba de Mures) – 161–161–0

Csöb (Cibu) -- 162--2--157

Kisteremi (Tirimioara) – 162–52–110

Nagyoldal (Coasta Mare) -- 162--161--1

Berekeresztúr (Bara) – 163–0--159

Zapodia (Zapodea) – 166–108--14

Barlabás (Barlibas) -- 167--158--7

Nagyadorján (Adrianu Mare) – 170–9–160

Szécs (Orsova-Padure) – 171–166--0

Torboszló (Torba) – 171–0--171

Mezőújfalu (Vaideiu) -- 172--167--0

Bede (Bedeni) -- 174--1--173

Mezőalbistelep (Fundatura) – 183–71–112

Mája (Maia) -- 190--5--185

Kund (Cund) – 192–96--75

Székelyabod (Abud) – 193–0--193

Kebele (Sanisor) -- 196--23--173

Eckentelep (Avramesti) – 197–69–128

200–300 lakos között

Kovászna megye

érdekesség: Sepsiszentkirály (Sancraiu) – 374; 280–14–264

Cófalva (Tufalau) – 222; 224--12--212

Feldoboly (Dobolii de Sus) – 229; 245–3–239

Haraly (Harale) – 215; 264–1–260

Kiskászon (Casinu Mic) – 262; 290–4--286

Hilib (Hilib) – 272; 296–1–295

Kurtapatak (Valea Scurta) – 277–7--270

Hete (Hetea) – 281–9–0--271 roma

Bita (Bita) – 285; 305–0–305Hargita megye

érdekesség: Ménaságújfalu (Armasenii Noi) – 314; 282–2--280

Hodgya (Hoghia) – 303; 277–0--277

Patakfalva (Valeni) – 314; 256–0–256

Tarcsafalva (Tarcesti) – 201; 204–0--204

Csíkverebes (Vrabia) – 205; 229--2--224

Székelypálfalva (Pauleni) – 207; 209–0–209

Décsfalva (Dejutiu) – 210; 200--0--200

Firtosmartonos (Firtanus) – 216; 257–0–257

Atyha (Atia) – 222; 266–0–266

Tibód (Tibod) – u222; 195–4--191

Homoródkeményfalva (Comanesti) – 223; 201–2--199

Barackospatak (Baratcos) – 230; 237--3--234

Siklód (Siclod) – 231; 359–0–359

Pottyond (Potiond) – 232; 253--3--249

Sötétpatak (Valea Intunecoasa) – 235; 249–0--249

Kincsesfő (Comori) -- 237--234--3

Ócfalva (Oteni) – 238; 236–0--236

Városfalva (Oraseni) – 240; 286--1--285

Hargitafürdő (Harghita-Bai) – 246–7–239

Vugány (Vagani) – 241–229–12

Vágás (Taietura) – 267; 296--0--296

Antalokpataka (Valea lui Antaloc) – 271; 261–0–261

Bükkhavaspataka (Poiana Fagului) – 273; 264–2--262

Székelydálya (Daia) – 273; 278–2–270--6 roma

<- Bővebben Székelydályáról

Bogárfalva (Bulgareni) – 279; 289–1--288

Székelypetek (Petecu) – 279; 319--3--316

<- Bővebben Székelypetekről

Székpatak (Secu) – 286–201–85

Csíkszentlélek (Leliceni) -- 298--1--288

Fenyőkút (Fantana Brazilor) – 297; 335–0--335Maros megye

Gyulas (Giulus) -- 209--188--8

Istvánháza (Istihaza) -- 213--6--193

Kopac (Capeti) – 213–39–165

Nagyercse (Ercea) – 215–177–7; 1930: 162 m

Buzaháza (Grauorul) – 216–0–165--51 roma

Magyardellő (Dileu Nou) – 216–15--179

Magyarfelek (Feleag) -- 222--219--2

Pusztaalmás (Merisor) -- 222--221--1

Dányán (Daia) – 227–70–148

Nyárádszentimre (Eremieni) -- 227--1--213

Székelyhodos (Hodosa) – 228–0–199--29 roma

Csorga (Cioarga) – 229–131–21

Sóspatak (Sausa) -- 233--223--9

Nyárádbálintfalva (Bolintineni) – 234–97–51--86 roma

Sárpatakiút (Valea Albestiului) – 234–171–63

Küküllőpócsfalva (Paucioasa) -- 235--94--137

Székes (Sacareni) – 237–5–212

Mezőszentmargita (Sanmarghita) -- 239--205--8

Oláhdellő (Dileu Vechi) -- 239--109--105

Bese (Stejarenii) – 242–173–38

Szászszőlős (Seleus) -- 244--170--16

Maroslaka (Maioresti) -- 247--241--3

Felsőkápolna (Capalna de Sus) -- 248--230--18

Székelybere (Bereni) – 251–5--203

Lackod (Lascud) -- 256--189--8

Szövérd (Surcica) – 257–2–253

Pókakeresztúr (Pacureni) – 265–5–260

Édeságtanya (Sincai-Fanete) -- 269--239--30

Pálpatak (Pauloaia) -- 269--268--1

Felsőbölkény (Beica de Sus) -- 270--149--2

Fületelke (Filitelnic) – 270–207–53

Deményháza (Damieni) – 273–2--270

Rigmány (Rigmani) – 277–0--277

Toldalag (Toldal) -- 284--156--116

Magyarbükkös (Bichis) – 288–15–272

Magyarzsákod (Jacodu) -- 294--2--245

Székelymoson (Mosuni) – 294–189–90

Vadad (Vadu) -- 295--1--217

Harcó (Hartau) -- 296--60--186

Kissentlőrinc (Laureni) – 296–152--36

Hidegvölgy (Valea Rece) – 297–254--43

Bordos (Bordosiu) – 299–1--195

Csatlakozás

Az alábbi űrlap kitöltésével kérjük jelezze csatlakozási szándékát az élhető kis falvakért mozgalomhoz!egyetértek az Élhető kis falvakért mozgalom céljaival, és csatlakozom ahhoz.
Amennyiben szeretne hozzájárulni az oldal tartalmához egy település adatlapjának kitöltésével, kérjük töltse le az adatlapot itt.